Online-Kwestionariusz

Szanowna Pani/Szanowny Panie, Pana/i zapytanie w sprawie poradnictwa na temat uznania zagranicznych kwalifikacji zawodowych zostanie przekazane do Club Dialog e.V. w projekcie FAbA.

Z przyczyn organizacyjnych Pana/i zapytanie moze zostać ewentualnie przekierowane do TBB e.V. lub La Red e. V. Jeżeli Pan/i nie wyraża na to zgody, proszę wpisać to w rubryce “Pana/Pani Zapytania/Uwagi”.

www.berlin.de/lb/intmig/themen/ausbildung-und-arbeit/mehrsprachige-beratungshotline-fachkraefte/